Werkschip

Laswerk

Het laswerk van een noodreparatie.

Zandzuiger

Nieuwe koppeling aan een zandzuiger.