Contactgegevens

Bezoekadres:
Celsiusstraat 12
8861 NE Harlingen

Postadres:
Gysbert Japicxstraat 18
8933 BC Leeuwarden

Tel. 06 – 52 64 08 47
E-mail: klaasjan@koopmansscheepsbouw.nl
KvK: 01105641